Sådan virker Crimestat


Crimestat fungerer ved, at en butik indrapporterer oplysninger om et røveri, indbrud eller butikstyveri. De andre brugere af Crimestat kan herefter i anonymiseret form se oplysningerne om hændelsen, og på denne baggrund vurderer udvikling og tendenser inden for de forskellige kriminalitetsformer.  

Butikkerne får overblik over hændelserne begået mod detailhandlen, og ud fra det har butikkerne bedre mulighed for at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Brugerne af Crimestat indgår i et online forum, hvor de har mulighed for at udveksle informationer om bl.a. røverier. På denne måde skaber de et brugbart netværk, hvor de kan dele viden om de forskellige kriminalitetsformer, og derved forebygge kriminalitet i detailhandlen.

Crimestat giver brugerne mulighed for en målrettet og ressource besparende indsats mod kriminalitet i detailhandlen.

Derudover benytter Dansk Erhverv de samlede data fra Crimestat til konstant at monitorere og analysere udviklingen i kriminalitet mod detailbranchen. Relevante udviklinger og tendenser deles med brugerne og med politiet, med hvem Crimestat har et godt samarbejde. Data og analyser fra Crimestat anvendes også i Dansk Erhvervs politiske arbejde, til at bidrage til lovgivernes beslutningsgrundlag.

Se vejledning til anmeldelse af butikstyverier her:

Video

PDF