Om Crimestat


Crimestat er udviklet af detailbranchen i samarbejde med Dansk Erhverv. Crimestat ledes af en styregruppe, bestående af repræsentanter fra danske detailvirksomheder, og administreres til dagligt hos Dansk Erhverv.

Crimestat blev etableret i januar 2010. Etableringen var detailbranchens reaktion på, at antallet af røverier i 2009 steg med hele 30%. Crimestat er en database med beskrivelser af butikstyverier, indbrud og røverier. Databasen er lanceret i et samarbejde mellem Dansk Erhverv og detailbranchen.

Tanken er, at en butik indrapporterer alle oplysninger om fx et røveri, så snart det er begået. Derefter kan andre butikker se oplysningerne i anonymiseret form. De informationer, der rapporteres ind i Crimestat, skal skabe et overblik over den øjeblikkelige situation og dermed være et værktøj til at styrke forebyggelsen af bl.a. røverier.

Siden begyndelsen i 2010 har Crimestat udviklet sig markant. Crimestat har nu ca. 4.600 butikker som en del af sit system og indgår i et godt samarbejde med politiet om forebyggelse af kriminalitet mod detailhandlen.

Crimestats styregruppe, november 2022