Dansk Erhverv


Crimestat administreres og udvikles af Dansk Erhverv i samarbejde med Crimestats styregruppe.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Vi repræsenterer en lang række brancher inden for handel, oplevelse, vidensbaseret rådgivning og transport og service samt yder kompetent rådgivning inden for personaleforhold og virksomhedsdrift. 

Vi arbejder for at fremme vores medlemmers interesser og for at sikre det bedst mulige erhvervsklima i Danmark. Vi bestræber os samtidig på at se tingene i et samfundsmæssigt perspektiv. Løsninger, der tager helheden og sammenhængen i betragtning, er mere holdbare og vinder lettere opbakning end løsninger, som blot gennemtrumfer en enkelt gruppes snævre interesser.

Læs mere om Dansk Erhverv her.