Fælles forebyggelse af kriminalitet


Crimestat er den eneste database, der samler hændelser af berigelseskriminalitet mod butikker. Ved at Crimestats brugere deler oplysninger om kriminalitet med hinanden, får de et værdifuldt redskab til at forebygge kriminalitet. 

 

Crimestats unikke status som database over tyveri, indbrud og røverier mod butikker, gør det til et værdifuldt statistisk værktøj. Crimestat kan producere vigtige statistiske analyser omkring tendenser og udviklinger indenfor berigelseskriminalitet mod danske butikker. Det er derfor vigtigt, at brugerne registrerer alle hændelser i deres butikker - jo mere data der indsamles, jo mere præcis bliver de analyser, der kan udledes af dataen. 

 

Dette er også vigtigt i Dansk Erhvervs politiske arbejde, idet Crimestats data anvendes til at understøtte argumenter i den politiske debat omkring sikkerhed for detailhandelen, samt i Dansk Erhvervs dialog med politiet. Med brug af data fra Crimestat kan Dansk Erhverv skabe resultater, der forbedrer forholdene for danske butikker. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne hjælper hinanden, og dem selv, ved at bruge Crimestat hver gang der er en hændelse.