Crimestats redskaber


Crimestat giver din virksomhed adgang til flere redskaber, der letter processen for anmeldelser af berigelseskriminalitet i butikkerne og hjælper med at forebygge kriminalitet.

 

Crimestat gør det nemmere for dine ansatte at anmelde butikstyverier, indbrud og røverier til politiet.

Crimestat indeholder, som den eneste løsning i Danmark, muligheden for at anmelde butikstyverier til politiet 100% elektronisk. Via Crimestat udfyldes blanketten elektronisk og sendes direkte til politiet. Ved brug af Crimestat skal ansatte dermed bruge mindre tid på at foretage en anmeldelse, hvilket nedbringer omkostningerne forbundet hermed.

 

Crimestats Danmarkskort giver et omfattende overblik over berigelseskriminalitet i lokalområderne.

Crimestats Danmarkskort giver et omfattende og hurtigt overblik over, hvor mange tilfælde af tyverier, indbrud og røverier, der er sket i et givent område. Dette kan bruges til at vurdere behovet for f.eks. overvågningskameraer, sikkerhedsvagter og andre sikkerhedstiltag i et område - både for eksisterende butikker og ved åbning af nye.